association sans but lucratif
 Turnéier Wednesday
  23 June 2021
  10:16
 
Turnéier
 

Welcht ? Weini ? Programm
 
All eis Turnéier  
WA 900 Round
(Internationalt Turnéier)
09.05.2021
 
WA Field Double Arrowhead Round +
Tournoi des 5 nations

(Internationalt Turnéier)
28. + 29.08.2021
 
3D Juegd
(Internationalt Turnéier)
04.09. + 05.09.2020
 
Turnéier
 
09.05.2021
WA 900
28. + 29.08.2021
Field +
Tournoi des
5 nations
04.09. + 05.09.2020
3D Juegd - 25Joer