association sans but lucratif
 Training Tuesday
  23 July 2024
  04:31
 
Training
 

Weini ? Dënschdes an Donnëschdes
vun 18:00 bis 20:00 Auer
 
Wou ? Op eisem Trainingsterrain am Bourgronn
(Kaart kucken)
 
 
Traineren SHKOLNA Mariya
  BRETTNER Nico
  CORNARO Yvon
  MASSARD Edy
Turnéier
 
04.05.2024
WA 900 Round + Barbecue
24. + 25.08.2024
Field - 5 Nations
31.08. + 01.09.2024
3D Juegd