association sans but lucratif
 Training Saturday
  04 December 2021
  15:36
 
Training
 

Weini ? Dënschdes an Donnëschdes
vun 18:00 bis 20:00 Auer
 
Wou ? Op eisem Trainingsterrain am Bourgronn
(Kaart kucken)
 
 
Traineren MASSARD Edy
  SCHALZ Pierre
Turnéier
 
28. + 29.08.2021
Field
04.09. + 05.09.2020
3D Juegd