association sans but lucratif
 Turnéier Saturday
  11 July 2020
  16:36
 
Turnéier
 

Welcht ? Weini ? Programm
 
All eis Turnéier  
WA 900 Round
(Internationalt Turnéier)
10.05.2020
 
WA Field Double Arrowhead Round +
Tournoi des 5 nations

(Internationalt Turnéier)
29. + 30.08.2018
 
3D Juegd 25Joer
(Internationalt Turnéier)
05.09. + 06.09.2020
 
Turnéier
 
10.05.2020
WA 900
29. + 30.08.2020
Field +
Tournoi des
5 nations
05.09. + 06.09.2020
3D Juegd - 25Joer